Pencarian  
.::Keluarga Besar MTsN 5 Kebumen Mengucapakan "Selamat HUT Ke 75 Hari Amal Bhakti Kemenag RI Tahun 2021" INDONESIA RUKUN::.

B e r a n d a
P r o f i l e
Tenaga Edukatif
P e n d i d i k a n
B e r i t a
P e n g u m u n a n
P P D B
SIM KTSP
SIAK Kur 2013
SIAK Kur 2013 Permen 104
Peserta Didik
A l u m n i
Galeri Foto
U n d u h
E - m a i l

 

KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK

1.
Nama Siswa
:
LAILA TUNNAJAH
2.NIS:200080
3.NISN:0075057837
4.Jenis Kelamin:Perempuan
5.Tempat dan Tgl Lahir:KEBUMEN, 13 Agustus 2007
6.Agama:Islam
7.Anak ke:2
8.Status dalam keluarga:Anak Kandung
9.Alamat Peserta Didik:TAMBAKPROGATEN 01/01
10.Status Peserta Didik Saat ini:
a. Status:Aktif
b. Kelas:VII-3 Wali Kelasnya Yenni Rizqi Rahmawati, K.E, S.Pd.
c. Kelas:VIII-8 Wali Kelasnya Susilah,S.Pd.
d. Kelas:IX-8 Wali Kelasnya Arofah Khoerul Ummah, S.Pd
11.Diterima di sekolah ini:
a. Di kelas:VII-3
b. Pada Tanggal:13 Juli 2020
12.Sekolah asal:
a. Nama Sekolah:SDN TAMBAKPROGATEN
b. Alamat:SDN TAMBAKPROGATEN
13.Nama Orang Tua:
a. Ayah:SALBANI
b. Ibu:SITI NUR KHOLIFAH
14.Alamat Orang Tua:TAMBAKPROGATEN 01/01
15.Pekerjaan Orang Tua:
a. Ayah:WIRASWASTA
b. Ibu:IBU RUMAH TANGGA
16.Nama Wali:SALBANI
17.Alamat Wali:TAMABKPROGATEN
18.Pekerjaan Wali:WIRASWASTA
19.Mutasi:
a. Pindah ke:KelasTahun
b. Pindah dari:KelasTahun
[ Cetak | Kembali ]
Copyright© 2011-2021by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen telephone (0287) 5505326
E-mail : mtsnklirong@kemenag.go.id