Pencarian  
.::Keluarga Besar MTsN 5 Kebumen Mengucapakan "Selamat HUT Ke 75 Hari Amal Bhakti Kemenag RI Tahun 2021" INDONESIA RUKUN::.

B e r a n d a
P r o f i l e
Tenaga Edukatif
P e n d i d i k a n
B e r i t a
P e n g u m u n a n
P P D B
SIM KTSP
SIAK Kur 2013
SIAK Kur 2013 Permen 104
Peserta Didik
A l u m n i
Galeri Foto
U n d u h
E - m a i l

 

Daftar Wali Kelas Dan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2012/2013
No Kelas Wali Kelas Jumlah Peserta Didik
Laki-Laki Perempuan Seluruh
1
VII-1
 Kamisah, S.Pd.I
15
18
2
VII-2
 Siti Sumiyati, S.Ag
18
17
3
VII-3
 Puji Nurhayani, S.Pd
17
18
4
VII-4
 Siti Alfiah,S.Pd
17
16
5
VII-5
 Samsul Hikmah, S.Ag
15
20
6
VII-6
 Siti Halimah, AMd
14
20
7
VII-7
 Alif Hidayaturokhmah, S.Ag
15
20
8
VII-8
 Fadli Effendi AS, S.Ag.
14
19
9
VII-9
 Ida Rianawati S.Ag
15
20
10
VIII-1
 Susilah,S.Pd.
11
23
11
VIII-2
 Hj. Sri Riwayati,S.Pd.I
14
21
12
VIII-3
 Drs. Ahmad Roidun
12
22
13
VIII-4
 Istikomah, S.Pd
15
22
14
VIII-5
 Mukidar, S.Ag
17
17
15
VIII-6
 Hj. Rusmiyati,S.Pd.I
17
18
16
VIII-7
 Sulistyani, S.Pd
15
18
17
VIII-8
 Mukhtadin, A.Md
18
16
18
VIII-9
 Siti Miftachul Hidayati, S.Ag
16
17
19
IX-1
 Eni Lestari, S.Pd
15
19
20
IX-2
 Arofah Khoerul Ummah, S.Pd
12
22
21
IX-3
 Lestari Ike Hartani, S.Pd
12
22
22
IX-4
 Drs. Ismail
19
14
23
IX-5
 Ani Kusumawati, S.Pd
13
21
24
IX-6
 Makhmudah, S.Pd.I
16
16
25
IX-7
 Supami, S.Pd
17
17
26
IX-8
 Muh. Abdul Hakim, S.Pd.I
16
16
27
IX-9
 Lasimin, S.Pd
19
13
Jumlah
414
502
916
[ Kembali ]
Copyright© 2011-2021by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen telephone (0287) 5505326
E-mail : mtsnklirong@kemenag.go.id