Pencarian  
.::Keluarga Besar MTsN 5 Kebumen Mengucapakan "Selamat HUT Ke 75 Hari Amal Bhakti Kemenag RI Tahun 2021" INDONESIA RUKUN::.

B e r a n d a
P r o f i l e
Tenaga Edukatif
P e n d i d i k a n
B e r i t a
P e n g u m u n a n
P P D B
SIM KTSP
SIAK Kur 2013
SIAK Kur 2013 Permen 104
Peserta Didik
A l u m n i
Galeri Foto
U n d u h
E - m a i l

 

Daftar Wali Kelas Dan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2014/2015
No Kelas Wali Kelas Jumlah Peserta Didik
Laki-Laki Perempuan Seluruh
1
VII-1
 Siti Miftachul Hidayati, S.Ag
16
16
2
VII-2
 Hj. Sri Riwayati,S.Pd.I
15
15
3
VII-3
 Siti Baekuniyah, S.Pd
13
16
4
VII-4
 Gusti Alamsyah Sakti, S.Pd.Si
16
15
5
VII-5
 Dra. Dwi Tyastuti
16
16
6
VII-6
 Samsul Hikmah, S.Ag
14
18
7
VII-7
 Puji Nurhayani, S.Pd
14
17
8
VII-8
 Fadli Effendi AS, S.Ag.
13
16
9
VII-9
 Siti Sumiyati, S.Ag
14
18
10
VII-10
 Siti Halimah, AMd
12
17
11
VIII-1
 Hj. Rusmiyati,S.Pd.I
16
18
12
VIII-2
 H. Nurhadi,S.Ag
17
17
13
VIII-3
 Istikomah, S.Pd
15
19
14
VIII-4
 Sulistyani, S.Pd
15
19
15
VIII-5
 Muh. Abdul Hakim, S.Pd.I
14
18
16
VIII-6
 Drs. Ahmad Roidun
12
18
17
VIII-7
 H. Mukhsinudin, S.Pd.I
17
18
18
VIII-8
 Susilah,S.Pd.
15
17
19
VIII-9
 Siti Alfiah,S.Pd
16
18
20
IX-1
 Makhmudah, S.Pd.I
16
18
21
IX-2
 Eni Lestari, S.Pd
16
19
22
IX-3
 Drs. Ismail
16
19
23
IX-4
 Sunhaji, S. Pd. I
14
19
24
IX-5
 Supami, S.Pd
14
17
25
IX-6
 Arofah Khoerul Ummah, S.Pd
15
19
26
IX-7
 Ani Kusumawati, S.Pd
16
19
27
IX-8
 Kamisah, S.Pd.I
15
19
28
IX-9
 Lestari Ike Hartani, S.Pd
15
19
Jumlah
417
494
911
[ Kembali ]
Copyright© 2011-2021by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen telephone (0287) 5505326
E-mail : mtsnklirong@kemenag.go.id