Pencarian  
.::Keluarga Besar MTsN 5 Kebumen Mengucapakan "Selamat HUT Ke 75 Hari Amal Bhakti Kemenag RI Tahun 2021" INDONESIA RUKUN::.

B e r a n d a
P r o f i l e
Tenaga Edukatif
P e n d i d i k a n
B e r i t a
P e n g u m u n a n
P P D B
SIM KTSP
SIAK Kur 2013
SIAK Kur 2013 Permen 104
Peserta Didik
A l u m n i
Galeri Foto
U n d u h
E - m a i l

 

Komite MTs Negeri 5 Kebumen
NON A M AJABATANALAMAT
1 Muhammad Zainal Muhtadin, S.Ag Penasehat 
2 Mudianto, A.Ma.Pd Ketua Ranterejo, Klirong
3 Nasrudin Wakil Ketua 
4 Muslimin, S.Pd Sekretaris Tanjungsari, Petanahan
5 Siti Halimah,A Md Bendahara 
6 Slamet Anggota 
7 Dra Siti Al Khoeriyah,M PdI Anggota 
8 Abdul Kharis,S Ag Anggota 
Copyright© 2011-2021by MTs Negeri 5 Kebumen
Jl. Raya nomor 182 Klirong Kebumen telephone (0287) 5505326
E-mail : mtsnklirong@kemenag.go.id